Management jakosti

Od 16.9.2004 má společnost SEALL s.r.o. certifikován (TÜV) systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 a to pro následující obory činnosti:
 

 • Prodej a servis hydraulických, pneumatických a těsnicích prvků.
 • Návrh, vývoj a výroba hydraulických a pneumatických systémů.
 • Výroba a opravy strojů a zařízení.

Politika jakosti společnosti

Společnost SEALL s.r.o. chce úspěšně obstát v konkurenci s ostatními tuzemskými i zahraničními dodavateli služeb v oblasti výroby, montáže hydrauliky, pneumatiky, těsnění a poskytování servisních prací a služeb, proto vytváří a postupně ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup k jakosti svých produktů a služeb v souladu s požadavky norem řady ISO 9000. Hlavní zásadou vrcholového vedení společnosti je zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému jakosti, bez kterého společnost nemůže dlouhodobě obstát v tržních podmínkách. Všichni zaměstnanci si uvědomují, že zavedení QMS a následná spokojenost zákazníka je nezbytností, která je v končeném důsledku výhodná i pro ně

V těchto souvislostech je vedením společnosti formulována následující politika jakosti respektující zaměření všech pracovníků na zvyšování kvality prováděných výrob, montáží a servisních služeb, plnění požadavků všech zainteresovaných strana neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti dle následujících tří principů:

Orientujeme se na zákazníka

 • Naše výkony měříme, při zohlednění proveditelnosti, dle potřeb našich zákazníků
 • Jakost našich výrobků a služeb je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení obratu
 • Jsme spokojeni jedině tehdy, když nás naši zákazníci spontánně doporučují dále dalším zákazníkům
 • Ve srovnání s naší konkurencí se snažíme zaujmout špičkové postavení
 • Produkty naší výroby a spojené montážní služby jsou poskytovány na vysoké úrovni a poptávky těchto činností je zajištěn v současné době i v budoucnosti, s cílem touto úroveň ještě zvyšovat
 • Poskytovaná výroba a montážní služby jsou poskytovány v požadovaných termínech a dle sjednaných podmínek v maximálním souladu s potřebami a požadavky zákazníka

Orientujeme se na pracovníka

 • Naši pracovníci jsou vybírání na základě odborných , ale i vyšších morálních vlastností (čestnost, smysl pro týmovou práci, osobní integrita)
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti
 • Udržujeme dobrou vzájemnou komunikaci a obhajujeme otevřenou informační politiku - umožněnou pomocí jednoduché a pružné organizace
 • Formulujeme cíle a rozhodujeme při demokratickém zapojení zúčastněných pracovníků

Orientujeme se na proces

 • Všechny procesy jsou definovány a popsány za účasti všech dotčených pracovníků
 • Všichni pracovníci, zejména pracovníci odpovědní za daný proces průběžně pracují na optimalizaci procesu
 • Všechny výrobní, montážní a servisní procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickým, bezpečnostními a ekologickými podmínkami danými platnými zákony a prováděcími vyhláškami