Diagnostika fluidních systémů

Diagnostika fluidních systémů je prováděna objektivní metodou měření skutečných parametrů, měřicími přístroji SERVISJUNIOR, SERVISMAN a SERVISMASTER firmy Parker.
 

  • Tlakové průběhy
  • tlaková maxima i minima
  • tlakové diference
  • průtoky
  • teploty
  • elektrické hodnoty

a další naměřené hodnoty, jsou dokladované na grafickém výstupu měřicího zařízení nebo osobního počítače. Jejich analýza pomáhá odhalit blížící se havarijní stavy, příčiny poklesu výkonu a další negativní změny v chování fluidních systémů. Zohlednění výsledků diagnostiky, pomáhá plánovat údržbu a předcházet vysokým ztrátám ve výrobním procesu.