Historie společnosti SEALL s.r.o.

1991

 • Firma byla založena v lednu 1991 pod názvem „1st CV Seal-jet v.o.s.”. Svou činnost v počátku zaměřila na výrobu těsnicích prvků pro hydraulické a pneumatické systémy technologií SEAL-jet.

1992

 • Společnost se stala smluvním prodejcem průmyslových lepidel a tmelů firmy LOCTITE (dnes skupina HENKEL).
 • V únoru byla otevřena výrobní a obchodní pobočka v Praze.
 • Změna názvu společnosti na SEALL v.o.s.

1993

 • SEALL v.o.s. se stala autorizovaným distributorem firmy PARKER HANNIFIN Corp.
 • Počátek poskytování služeb v oblasti konzultace a poradenství, projektování hydraulických a pneumatických systémů, diagnostiky a měření.
 • Uzavření spolupráce s firmou GARLOCK o výhradním prodeji těsnicích prvků a dílů pro pístové kompresory.

1997

 • V roce 1997 společnost rozšířila svou činnost i do oblasti opravárenství mobilní hydrauliky, a to především hydraulických ruk a stavebních strojů.

1998

 • Počátkem roku byla nabídnuta zákazníkům nová služba - nepřetržitý mobilní hydraulický servis. Základnou servisu je pracoviště v Chomutově.

1999

 • Otevřena technická kancelář v Kroměříži, která byla o rok později transformována na plnohodnotné pracoviště s prodejnou, distribučním skladem a dílenským zázemím pro výrobu hydraulických hadic.

2000

 • Zakoupení a rekonstrukce administrativně výrobního areálu ve SPOŘICÍCH u Chomutova. V polovině roku 2002 tak společnost získala reprezentativní kancelářské a výrobní prostory, které umožňují další rozvoj. V polovině roku se SEALL v.o.s. jediným distributorem těsnicích prvků s napojením na výrobní závody firmy PARKER HANNIFIN Corp.

2003

 • Uzavření smlouvy o prodeji těsnicích prvků firmy GARLOCK v Čechách. Změna informačního systému, datové propojení všech pracovišť firmy a jejich napojení na informační systém firmy PARKER HANNIFIN Corp.

2004

 • Stěhování pobočky v Kroměříži do vlastních prostor a rozšíření služeb v oblasti výroby a servisu.
 • Výstavba nové budovy pobočky firmy SEALL v.o.s. v Praze.
 • Po pečlivé přípravě jsme získali certifikát ČSN EN ISO 9001:2001.

2005

 • Otevření specializovaných prodejen PARKER STORE ve všech firemních pobočkách - v Chomutově, Praze a Kroměříži.

2006

 • 15. výročí založení firmy

2008

 • Otevření pobočky v Brně spolu s novou specializovanou prodejnou PARKER STORE.

2011

 • 20. výročí založení firmy
 • Otevření nové pobočky v Plzni

2012

 • Otevření prodejny ParkerStore na pobočce v Plzni
 • Uzavření smlouvy o zastupování a prodeji prvků firmy SERTO v ČR
 • Od poloviny roku jsme distributorem firmy Parker domnick hunter v oblasti úpravy stlačeného vzduchu

2014

 • Změna právní formy z v.o.s. na s.r.o.

2015

 • Otevření nové pobočky s prodejnou ParkerStore v Brně

2016

 • 25. výročí založení firmy SEALL s.r.o.
 • Výstavba nové administrativní budovy a dílenského zázemí v Kroměříži.

2018

 • Dosažení ročního obratu přes 200 mil Kč.

2019

 • Zakoupení stroje SML500e na výrobu těsnění až do průměru 530 mm, pro pobočku v Kroměříži.

2020

 • Návrh, projekce a zahájení výroby demontážního a honovacího stroje pro zefektivnění oprav hydraulických válců.

2021

 • 30. výročí založení firmy SEALL s.r.o.
 • Prosinec 2021 - Převzetí kontroly společnosti firmou RUBIX Czech s.r.o.
 • Dokončení a zprovoznění zařízení na demontáž a honování hydraulických válců.