Tvarované trubky za studena pomocí stroje EO2-FORM

EO2-FORM je nový vysokotlaký tvarový spoj Tube Fittings Division Europe. Stejně jako EO2-Plus přispívá EO2-FORM pomocí měkkého těsniva k trvalému odstranění problémů s netěsnostmi fluidních systémů. Díky novému programu EO2-FORM je technologie měkkého těsniva použitelná také tam, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na spolehlivost proti vytržení jako např. u ocelových vodních staveb, jeřábů a výtahů, lodního stavitelství nebo v oblasti hydraulických lisů.

Odolnost proti vysokým tlakům – V kombinaci s programem šroubení New Generation je EO2-FORM použitelný pro tlaky do 800 barů v konstrukční řadě S a 500 barů v konstrukční řadě L.

Vysoká těsnicí schopnost – Vyskokomolekulární elastomerové těsnění působí jako primární těsnicí prvek. I média s nízkou viskozitou jako voda nebo plyny jsou jím hermeticky těsněny. Proto se hydraulické trubky v místech spojů „nepotí“.

Univerzální – Stroj EO2-FORM může tvarováním zastudena připravovat všechny běžné ocelové trubky pro použití v hydraulických trubkových systémech (EO2-FORM je použitelný také pro nerezové trubky a speciální materiály). Nástroje existují pro metrické rozměry trubek od 6 až do 42 mm vnějšího průměru a jsou použitelné pro tloušťky stěny již od 1 mm.