Generátory dusíku

Generátory dusíku společnosti Parker umožňují uživateli výrobu plynného dusíku ve vlastních prostorech a pod vlastní kontrolou. Jedná se o kvalitní generátory plynného dusíku, které mají velkou výtěžnost dusíku ze stlačeného vzduchu a tím přispívají k rychlé návratnosti investice. Návratnost investice do generátoru dusíku oproti dodávce dusíku z tlakových lahví se pohybuje v rozmezí 1,5 až 5 let. Mezi typické aplikace generátoru dusíku řadíme zařízení vytvářející ochrannou dusíkovou atmosféru a to jak v potravinářství, vinařství, elektrotechnickém nebo výrobním průmyslu. Z generátoru lze získat dusík o čistotě od 10 ppm až po 5% (znečištění kyslíkem).