Průmyslové hydraulické ventily

Průmyslová hydraulika

Rozváděče PARKER

Průmyslové hydraulické rozváděče elektricky, mechanicky nebo hydraulicky ovládané, přímo i nepřímo řízené.


img1

Ke stažení

Rozváděče PARKER [12.88 MB]Rozváděče Yuken

Průmyslové hydraulické rozváděče elektricky, mechanicky nebo hydraulicky ovládané, přímo i nepřímo řízené.


img2

Ke stažení

Rozváděče Yuken [7.32 MB]

Proporcionální rozváděče Parker

Průmyslové proporcionální hydraulické rozváděče se standardní nebo vysokou opakovatelností.


img3

Ke stažení

Proporcionální rozváděče Parker [10.18 MB]Proporcionální rozváděče Yuken

Proporcionální ventily kontrolující v systému tlak nebo průtok proporcionálně díky řízení od zesilovače.


img4

Ke stažení

Proporcionální rozváděče Yuken [4.51 MB]

Ventily pro řízení tlaku PARKER

Pojistné ventily manuálně nebo proporcionálně řízené, odpojovací a sekvenční ventily manuálně řízené, tlakové redukční ventily manuálně a proporcionálně řízené.


img5

Ke stažení

Ventily pro řízení tlaku PARKER [10.58 MB]Ventily pro řízení tlaku YUKEN

Yuken nabízí nejrůznější tlakové ventily, od pojistných ventilů, redukčních ventilů až po tlakové spínače.


img6

Ke stažení

Ventily pro řízení tlaku YUKEN [1.84 MB]

Ventily pro řízení průtoku Parker

Škrticí ventily manuálně nastavitelné, ventily řízení průtoku manuálně a proporcionálně nastavitelné.


img7

Ke stažení

Ventily pro řízení průtoku Parker [2.12 MB]Ventily pro řízení průtoku Yuken

Ventily k nastavení konstantního průtoku kapaliny v jednom směru a volný průtok ve směru opačném a to vše nezávislé na změnách tlaku a teploty.


img8

Ke stažení

Ventily pro řízení průtoku Yuken [1.64 MB]

Zpětné venily přímo a nepřímo ovládané.


img9

Ke stažení

Zpětné ventily a zámky [2.90 MB]

Ventily mezideskové Parker

Mezideskové ventily pojistné manuálně řízené, tlakové redukční ventily manuálně a proporcionálně řízené, tlakové kompenzátory, škrticí ventily a zpětné ventily.


img10

Ke stažení

Ventily mezideskové Parker [5.97 MB]Ventily mezideskové Yuken

Mezideskové ventily pojistné, redukční, brzdné, tlakové, škrticí, zpětné, antikavitační, propojovací a uzavírací.


img11

Ke stažení

Ventily mezideskové Yuken [2.54 MB]

2-cestné vestavné ventily, kompletní ventily tlakové, průtokové, pojistné, kompletní vestavné ventily s funkcí rozváděče se snímáním polohy.


img12

Ke stažení

Vestavné ventily [17.22 MB]

Přírubové ventily tlakové s manuálním a proporcionálním řízením, směrové ventily sedlové, průtokové a zpětné ventily.


img13

Ke stažení

Přírubové ventily [6.84 MB]

Ventily pro připojení do potrubí

Tlakové ventily manuálně a proporcionálně řízené, směrové sedlové ventily, průtokové ventily a pojistné ventily.


img14

Ke stažení

Ventily pro připojení do potrubí [4.78 MB]

Řídicí elektronika

Zesilovače pro proporcionální ventily, elektronika pro zpracování povelových signálů a řídicí jednotky os.


img15

Ke stažení

Řídicí elektronika [6.06 MB]

Základové desky, řadové desky, převodní desky, krycí desky, mezidesky, manometrické ventily, tlakové spínače a tlakové multiplikátory.


img16

Ke stažení

Příslušenství [4.98 MB]