Úprava stlačeného vzduchu a plynů

Adsorpční sušičky Pneudri

Adsorpční sušiče

Adsorpční sušiče obsahují dvoukomorové hliníkové kolony, které jsou naplněny adsorbentem, který má za úkol vázat na sebe vlhkost z procházejícího stlačeného vzduchu. Zařízení pracuje v cyklickém režimu, kde jedna kolona suší a druhá regeneruje. K regeneraci je použita část stlačeného vysušeného vzduchu, který odvádí vlhkost z adsorbentu a expanduje do ovzduší. Sušičku je možno doplnit o systém řízení DDS, který řídí fázi sušení a regeneraci v závislosti na dosaženém rosném bodu. Na rozdíl od konkurenčních sušiček se kromě jiného vyznačují malými zástavbovými rozměry. Pomocí těchto sušiček můžeme dosáhnout tlakového rosného bodu od -20 °C do -70 °C.
CDAS HL pro střední průtok vzduchu se studenou regenerací

Systémy úpravy stlačeného vzduchu se středním průtokem zajišťující tlakový rosný bod -70 °C, -40 °C nebo -20 °C při průtoku až 300 m³/h při 7 barg. Vhodný pro všechny průmyslové aplikace stlačeného vzduchu.
img2

Ke stažení

CDAS HL pro střední průtok vzduchu se… [0.89 MB]OFAS HL pro střední průtok vzduchu se studenou regenerací a odstraněním olejové mlhy

Systémy úpravy stlačeného vzduchu se středním průtokem s odstraňováním olejových par, poskytující vzduch třídy čistoty 0 podle ISO 8573-1 při průtoku až 300 m³/h při 7 barg. Vhodný pro všechny průmyslové aplikace.  
img3

Ke stažení

OFAS HL pro střední průtok vzduchu se… [0.85 MB]PNEUDRI MX pro velké průtoky se studenou regenerací

Modulární sušiče pro velké průtoky stlačeného vzduchu poskytující rosné tlakové body -70 °C a -40 °C s průtoky až 2040 m³/h při 7 barg, ještě většího průtoku lze dosáhnout vícenásobným skládáním sušičů vzduch.
img4

Ke stažení

PNEUDRI MX pro velké průtoky se studenou… [0.79 MB]PNEUDRI MXLE pro velké průtoky energetický úsporné se studenou regenerací pomocí vákua

Velké nízkoenergetické modulární sušiče stlačeného vzduchu se studenou regeneraci pomocí vákua. Pracujíci  s velkým průtokem zajišťující tlakový rosný bod  -70 ° C a -40 ° C s průtoky až 2040 m³/h při 7 barg, ještě více průtoků lze dosáhnout vícenásobným skládáním sušiček.
img5

Ke stažení

PNEUDRI MXLE pro velké průtoky energetický… [0.55 MB]KE-MT pro velké průtoky se studenou regenerací

Sušiče stlačeného pro velké průtoky vzduchu s dostupnými průtoky až 6100 m³/h @ 7 barg a tlakové rosné body -25 °C až -70 °C, pro průmyslové aplikace se stlačeným vzduchem.
img6

Ke stažení

KE-MT pro velké průtoky se studenou… [0.59 MB]WVM pro velké průtoky s regeneraci za tepla pomocí vakua (WVM 40 - WVM 1450)

Pro aplikace s průmyslovým stlačeným vzduchem s velkým průtokem, které poskytují objemové průtoky až do 14500 m³/h při tlakovém rosném bodu -20°C až -70 °C, s nulovou strátou vysušeného stlačeného vzduchu na regeneraci. 
img7

Ke stažení

WVM pro velké průtoky s regeneraci za tepla… [0.72 MB]WVM pro velké průtoky s regeneraci za tepla pomocí vakua (WVM 45 ~ WVM750)

Pro aplikace s průmyslovým stlačeným vzduchem s velkým průtokem, které poskytují objemové průtoky až do 14500 m³/h při tlakovém rosném bodu -20°C až -70 °C, s nulovou strátou vysušeného stlačeného vzduchu na regeneraci.  
img8

Ke stažení

WVM pro velké průtoky s regeneraci za tepla… [0.63 MB]Ke stažení