Odvaděče kondenzátu a separátory

Pro odvedení kondenzátu vody a oleje se používají odváděče kondenzátu. Odvedený kondenzát tvoří emulzi, která je nebezpečná pro životní prostředí a která tedy vyžaduje zvláštní zacházení. Proto se vzniklá emulze přivádí do separátoru, kde je olej od vody odloučen. Oleje není možné volně vypouštět, vyžadují speciální postupy při likvidaci. Úniky těchto nebezpečných látek nemusí být ani tak velké, aby představovaly závažný problém pro životní prostředí, pro představu - jeden litr oleje může pokrýt 3500 m2 povrchu vody.