Dochlazovače

Dochlazovače slouží ke zchlazení stlačeného vzduchu nebo technických plynů. Po zchlazení dochází ke kondenzaci vlhkosti ve výměníku. Dochlazovače jsou schopny odvést až 80% vlhkosti ze vstupního stla- čeného vzduchu a tím chrání navazující prvky v systému, jako jsou filtry a sušičky. Dochlazovače Parker Hiross se vyznačují energeticky úsporným provozem s nízkými náklady na údržbu.