Sušení

Pro maximální spolehlivost a funkčnost pneumatického systému je nutné stlačený vzduch upravit, tzn. odloučit vlhkost ze stlačeného vzduchu, která by jinak mohla v systému kondenzovat a napáchat tak nemalé škody na navazujícím zařízení nebo technologii. Pro odloučení vlhkosti ze stlačeného vzduchu se používají sušičky. Podle způsobu vysoušení dělíme sušičky do několika základních skupin: