ES200 Series

Separátory

ES2000 jsou statické separátory určené pro separaci nestabilních emulzí oleje a vody. Jedná se o gravitační oddělení nestabilní emulze bez použití vnější energie. Vyhovují předpisům pro likvidaci průmyslových odpadních vod a zaručí rychlou návratnost investice ve srovnání s konvenčními metodami likvidace. Tyto separátory jsou navrženy na průtoky do 60 m3 /min.


  • Q = 0,7 ÷ 60 m3/min

es200-series

Ke stažení